Radikaali ekopsykologia – mistä puhumme?

Radikaali ekopsykologia

Elämme kaksoiskriisin aikoja. Ympäristömme tuhoutuu. Yhä useammat kokevat mielenterveyden ongelmia, eikä jatkuvan kiireen ja kuluttamisen rituaalein jäsennelty elämä oikein tunnu täyttävän lupauksiaan.

Ekopsykologia tarttuu näihin kysymyksiin yhdessä. Psykoterapeutti Andy Fisher luonnehtii ekopsykologiaa psykologisesti orientoituneeksi ekologiseksi ja poliittiseksi projektiksi, joka tähtää elämää vahvistavaan ja juhlistavaan yhteiskuntaan. Ekopsykologian lähestymistapa irrottautuu yksilökeskeisyydestä ja sitoo hyvinvoinnin kysymykset laajempaan sosiaaliseen, kulttuuriseen ja ekologiseen kontekstiin.

Mikä tämä pelottava radikaali-etuliite tässä sitten on? Andy Fisherin mukaan ekopsykologia on vesittymässä käsitteenä ja hän peräänkuuluttaa syvällisempää lähestymistapaa. Radikaali-sana viittaa juuriin, ”siihen millä on juuret”, ja näin radikaali ekopsykologia tarttuu ihmisen psyyken kehityksen luonnollisiin juuriin ja näiden muistamiseen. Radikaali viittaa myös kriittiseen suhtautumiseen järjestelmiin jotka pyrkivät hallitsemaan luontoa, myös ihmisluontoa.

Tulokulmamme tässä blogissa

Luonnon hyvistä vaikutuksista ihmiseen puhutaan jo, ja luontokokemusten rooli mielenterveyden tukemisessa tunnistetaan. Haluamme kuitenkin mennä askeleen pidemmälle. Radikaalin ekopsykologian mukaisesti lähdemme ajatuksesta, että olemme luonnosta tulleita ja asetamme keskiöön ajatuksen, että ihminen ja luonto eivät ole erillisiä.

Tämä herättääkin jo monta kysymystä. Menemmekö kohtaamaan luonnon, tuonne jonnekin tuolla ulkona, vai kohtaisimmeko sen myös itsessämme? Onko luonnon hyvän tekevän vaikutuksen tarkoitus korjata ihmisen pää, jotta hän jaksaisi taas luonnottomassa maailmassa? Miten ympäristömme tuhoutuminen vaikuttaa meihin? Miksi ympäristön suojelu on asia, jonka eteen koemme että meidän pitää pinnistellä; että se tapahtuu jotenkin oman hyvinvointimme kustannuksella?

Tässä blogissa käsittelemme näitä ja monia muita kysymyksiä, ammentaen ekopsykologisesta kirjallisuudesta ja ajan ilmiöistä.