Ekopsykologiasta uusia näkökulmia mielenterveyteen

Ekopsykologit yhdistävät mielenterveyden häiriöt tapaamme elää tällä planeetalla, niin suhteessa itseemme kuin ympäristöömme. Psykoterapeutti Andy Fisher kuvailee henkistä kärsimystä seuraukseksi kroonisesta ei-elämisestämme. Tukahdutamme elintärkeitä osia itsestämme ja energioistamme, ja elämme ylikorostuneesti järjen varassa, laiminlyömällä samalla kehollista kokemista, tunteita ja yhteyttä luontoon niin itsessämme kuin itsemme ulkopuolella. Tutkija David Kidnerin sanoin itse ihmisen olemusta uudelleenmääritellään teolliseen kontekstiin sopivaksi.

Samalla kun kohtelemme itseämme kaltoin, ympäristömme kärsii. Kun luontoympäristömme ei voi hyvin, mekään emme voi hyvin. Yritämme elää ns. normaalia elämää samalla kun joudumme kantamaan mukanamme tietoisuutta siitä, että kotimme ja samalla osa meistä on tuhoutumassa.

Mielenterveyden ongelmat ovat yhä yleisempiä. Esimerkiksi masennus on Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailmanlaajuisesti tarkasteltuna jo suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja. Kulttuurimme korostaa onnellisuutta ja tuottavuutta, minkä kanssa masennus on kipeässä ristiriidassa. Masennus voi tuntua käsittämättömältä, suorastaan väärältä, kontekstissa jossa kaikki on materiaalisella tasolla hyvin.

Kenties radikaalin ekopsykologian näkökulma auttaa kysymään uusia kysymyksiä masennuksen ja muiden mielenterveyden häiriöiden syistä ja pohtimaan, mitä ne meille kertovat ja minkä pitäisi muuttua perustavanlaatuisesti jotta voisimme kokea olevamme täysin elossa.

Vastaa